SkipNavLinkText
menu

Bezpečnost na pracovišti

Uzpůsobte své pracoviště tak, aby splňovalo předpisy, bylo bezpečnější a efektivnější

Řízení bezpečnostních rizik v zájmu přecházení úrazům na pracovišti je lidsky ohleduplná i ekonomicky rozumná strategie ochrany nebo dokonce zlepšování ziskovosti společnosti.
Kvůli každému úrazu na pracovišti vznikají náklady, které mohou zahrnovat vážné lidské oběti, které mají vliv na morálku i produktivitu. 

Náklady na pracovní úrazy


Každý úraz může mít závažné lidské důsledky a téměř vždy znamená i výrazné nepřímé náklady.

Ty mohou zahrnovat:

  • čas, který ztratí zraněný zaměstnanec
  • čas, který ztratí kolegové a nadřízení navštěvující zraněného zaměstnance
  • úklid a spuštění operací přerušených z důvodu nehody
  • čas nutný pro přijetí nebo přeškolení osob, které zraněného zaměstnance dočasně nahradí
  • čas a náklady na opravu nebo výměnu jakéhokoli poškozeného zařízení nebo materiálů
  • náklady na pokračující výplatu celkové nebo částečné mzdy zaměstnance nad rámec odškodnění
  • pokles morálky mezi zaměstnanci a možná i nižší efektivitu
  • vyšší sazby pojistného
  • náklady na administrativní sledování a dokumentaci

Investice do řešení pro řízení bezpečnostních rizik na pracovišti společnostem umožňuje tyto náklady řídit při současné ochraně nebo dokonce zlepšování produktivity a ziskovosti.

Odborné pokyny k vašim potřebám bezpečnosti na pracovišti

Eliminujte úrazy na pracovišti na nulu

Společnost Brady navrhuje řadu řešení bezpečnostní identifikace, která pomáhají snižovat rizika na pracovišti u některých kategorií nejčastěji se vyskytujících úrazů.

Stáhnout
ISO-7010-Safety-Signs-Guide

Jsou vaše bezpečnostní značky v souladu s normou ISO 7010?

Tato příručka bezpečnostních značek podle ISO 7010 nabízí možnosti a nástroje pro použití a dokonce i vytváření bezpečnostních značek na místě.

Stáhnout
LoToGuideBookCover

Eliminace pracovních úrazů pomocí řešení Lockout/Tagout

Snižte počet pracovních úrazů během údržby stroje pomocí řešení Lockout/Tagout.

Stáhnout

Kompletní řešení pro vaše potřeby bezpečnosti na pracovišti

Snadné vytvoření funkčních, bezpečných a efektivních pracovišť

S trvanlivým značením potrubí, bezpečnostními značkami, etiketami CLP a značkami manipulačního prostoru od společnosti Brady si vytvořte vyhovující, bezpečnější a efektivnější pracovní prostředí.

Více informací
Brady50LeanVisualsCover

Kapesní příručka 50 vizuálních značek pro štíhlou výrobu

Pro zvýšení produktivity a bezpečnosti ve vašem závodě dle principů štíhlé výroby.

Více informací
5SPlusGuideEnglish

Průvodce systémem 5S Plus

Objevte výhody vizuálního značení na pracovišti díky naší ucelené řadě tiskáren BOZP značení.

Více informací

Vysoce efektivní kontroly zařízení

Zvyšte efektivitu kontrol pomocí spolehlivých držáků Scafftag a vložek, které mohou informovat o bezpečnostním stavu jakéhokoli typu zařízení na příslušném místě použití.

Více informací

Značení podlah pro všechny úrovně provozu

Nabízíme kompletní sortiment spolehlivých řešení značení pro podlahy s lehkým, středním a silným provozem pro zvýšení bezpečnosti na pracovišti pro chodce, při současném zvýšení efektivity vozidel.

Více informací

Bezpečnostní identifikační řešení pro závody potravinářského průmyslu

Díky průmyslovým řešením bezpečnostní identifikace mohou závody zpracovávající potraviny a nápoje předcházet mnoha pracovním úrazům.

Více informací

Nedovolte, aby bezpečnost uklouzla

Zima není nejbezpečnějším ročním obdobím. Zvýrazněte svou novou bezpečnostní komunikaci, když se zdá, že se zima a tma spojili proti zdraví a bezpečnosti, abyste snížili rizika.

Zajistěte bezpečnost v zimě

Umožněte bezpečnější zásahy do strojů

Společnost Brady nabízí kompletní řešení 4 v 1 pro optimální realizaci systému Lockout/Tagout v jakkoliv komplikovaném provoze.

Více informací

Pracujte rychleji díky jasným vizuálním radám pro údržbu

Dosáhněte obnovení plné výrobní kapacity rychleji díky jasným vizuálním radám, které zvyšují efektivitu údržby.

Více informací

Identifikujte potrubí kdekoli v jakémkoli zařízení pomocí odolného značení potrubí pro vnitřní a venkovní použití

Dodržujte regulační normu!

Více informací

Výrobky řešení Lockout Tagout

Uzamykací systémy určené k zajištění bezpečnosti zaměstnanců.

Podívat se na produkty

Bezpečnostní značky

Zvyšte bezpečnost a soulad s předpisy pomocí vizuálního značení.

Podívat se na produkty