SkipNavLinkText
menu

Chemický a ropný průmysl

Společnost Brady je globálním obchodním partnerem, na kterého se v oblasti
bezpečnosti a identifikace výrobků, služeb a podpory můžete spolehnout

Získat průvodce

Nebezpečné prostředí, kritické procesy a operace náročné na zařízení patří mezi několik málo jedinečných výzev a bezpečnostních rizik, kterým v současnosti čelí odvětví zpracovatelského průmyslu. Nehledě na to, zda jste součástí zařízení na zpracování chemikálií, ropné rafinérie, vrtné plošiny nebo terminálu zásobníků, je nanejvýš důležité udržovat bezpečné a vizuálně značené pracovní prostředí, které odpovídá předpisům.

Společnost Brady Worldwide je globálním obchodním partnerem, na kterého se v oblasti bezpečnosti a identifikace výrobků, služeb a podpory můžete spolehnout. Pomáháme vám posunovat a udržovat iniciativy zajišťující bezpečnost procesů a provozní dokonalost, abyste mohli vyrábět konkurenčně schopné výrobky vysoké kvality bezpečně a s ohledem na životní prostředí.

Jako poskytovatel kompletních řešení máme vše, co potřebujete pro vizuální spolehlivost zařízení, sdělování informací o nebezpečnosti (právo vědět a GHS), elektrické bezpečnosti, prevenci uklouznutí, zakopnutí a pádů a dalších důležitých bezpečnostních záležitostech. Sortiment našich výrobků sahá od bezpečnostních značek a systémů značení po značení potrubí, řešení pro rozlité látky, systém lockout/tagout a výrobky označující stav zařízení.

Chemický a ropný průmysl

Terénní pracovníci obsluhy se v infrastruktuře často setkávají s labyrintem trubek a přístrojů a při zjišťování, kde musí být, spoléhají výhradně na minulá školení a zkušenosti. Pro snadnou orientaci v neustále se vyvíjející infrastruktuře závodů chemického a ropného průmyslu nabízí společnost Brady trvanlivá řešení značení pro efektivnější změnu režimu.

Početné aplikace

Trvanlivé značení společnosti Brady lze na podporu terénních pracovníků obsluhy v chemických závodech a ropných rafinériích používat mnoha způsoby:

 • Značení měřidel
 • Identifikace mazacích bodů
 • Identifikace náhradních dílů
 • Identifikace zařízení, součástek
 • Značení hladiny kapalin
 • Kontrolní seznamy a postupy
 • Sledování stavu
 • Identifikace polohy ventilů, pák a spínačů
 • Značení potrubí
 • Systém Lockout/Tagout

Tisknutelné na místě

Trvanlivé bezpečnostní značky společnosti Brady Worldwide jsou odolné vůči UV záření, povětrnostním vlivům, extrémním teplotám a chemikáliím a pomocí tiskárny Brady a předem definovaných šablon je lze tisknout na místě.

 • BradyPrinter i3300: uspokojí potřeby mnoha aplikací pro identifikaci v chemickém a ropném průmyslu. Ideální během změny režimu provozu!
 • BBP85: tiskne velkoformátové bezpečnostní značky, které jsou v terénu nutné ke snížení provozních chyb. Výborné pro programy provozní dokonalosti!
Značení měřidel