SkipNavLinkText
menu

Absorbenty a nástroje na prevenci a zachycování rozlití

Udržujte své provozní prostory bezpečné a rychle odstraňte rozlité látky

Kontaktujte nás

Nezachycené úniky kapalin mohou mít zničující dopady na životní prostředí, lidi a podniky v okolí rozlití, stejně jako na budoucnost společnosti. Připravit se na možnost rozlití látek patří mezi správné řízení a v mnoha zemích se jedná o zákonný požadavek. Nejlepší příprava je založena na profesionálních nástrojích, které dokáží zabránit vysokým nákladům z důvodu pokut, náhrady škody a čištění znečištění..

Nástroje pro prevenci a odstraňování rozlití

Nabízíme několik nástrojů pro zachycování rozlitých látek v případě úniku do půdy, které lze využívat proaktivně nebo reaktivně a kterými lze rozlité látky absorbovat anebo zabránit jejich šíření.

Proaktivní zachycení rozlitých látek

Zařízení a stroje, které jsou náchylné k únikům nebo uskladněné sudy a kontejnery IBC, mohou být aktivně vybaveny nástroji pro zachycení úniků, aby se zabránilo znečištěním a úrazům na pracovišti.

RigidLockQuickberm
SpillControlhighvismat
SpillControlTote

  • Podložky a palety: Díky kapacitě 80 litrů jsou naše podložky pod 2 sudy, kterými lze manipulovat pomocí vysokozdvižného vozíku, cenově výhodným způsobem zachycování potenciálně nebezpečných úniků ve skladu sudů a dávkovacích prostorách. Součástí každé modulární podložky jsou spojovací úchyty pro snadné a bezpečné spojení více podložek a vytvoření skladovací plošiny na sudy dle vlastních potřeb.
  • Bariéry: Pro aktivní zachycování rozlitých látek ze sudů a kontejnerů IBC nabízíme opakovaně použitelnou, lehkou a přesto odolnou vanu Rigid Lock Quickberm, která je pro použití a sestavení velmi praktická. Její strany lze složit, aby se umožnil přejezd vysokozdvižných vozíků, a pro zachycení rozlité kapaliny je lze snadno opět sestavit.
  • Rohože: Rohože a koberce na zachycování rozlitých kapalin udržují nekluzký povrch uliček a tras tím, že absorbují a zachycují rozlitý olej, kapaliny a jiné látky. Jsou navrženy tak, aby odolávaly i při nejnáročnějším použití a jsou ideální pro prostory a pracoviště s vysokým provozem. Ve srovnání se vstupními rohožemi nabízejí absorpční rohože a koberce lepší přilnavost, snižují kluzkost a zabraňují přenášení kapalin z jedné oblasti do druhé.
  • Sorpční hadi: Sorpční hadi jsou spolehlivé ohebné trubice, které zachycují a absorbují kapaliny. Sorpční hadi se tvarují okolo rohů a přizpůsobují se nerovným povrchům, aby tak nasávali rozlití a úkapy, čímž brání úniku kapaliny do ostatních prostor.
  • Polštáře: Absorpční polštáře jsou ideální pro použití pod stroji, o kterých je známo, že unikají nebo jsou netěsné. Polštáře se snadno používají a dokáží vázat kapaliny na bázi oleje i vody v oblastech, které jsou těžko dostupné, včetně jímek, záchytných van a venkovních nádrží.

Reaktivní zachycování rozlitých látek

Když není proaktivní zachycování rozlitých látek dostačující, nebo není-li zavedeno, jsou k dispozici nástroje pro zachycování rozlitých látek, které brání šíření rozlití a nakonec je i odstraňují.

PadsBioHazard
SpillControlroll
SpillFixGranular


  • Utěrky: Předřezané utěrky jsou úsporné a vhodné pro setření nebo zachycení kapajících látek. V nabídce jsou verze s minimálním pouštěním vlasů a 3 kategorie: s vysokou, střední a nízkou gramáží, a to v závislosti na objemu rozlití, které se má odstranit..
  • Role: Utěrky jsou dostupné i na kontinuálních rolích pro rychlé zakrytí větších ploch a absorpci rozlití, úniků a úkapů, které již se rozšířily. 
  • Sorpční hadi: Sorpční hadi, kteří se přednostně používají jako proaktivní nástroj, jsou dostatečně pružní pro rychlé vytvoření malé hráze k omezení šíření rozlité látky, pokud již k němu došlo.
  • Granuláty: Malé volné částice granulovaného absorbentu jsou ideální pro aplikace, pro které není nejvhodnějším řešením utěrka ani role. V těchto případech dokáže granulát absorbovat kapaliny z prasklin i rozsedlin s různými povrchy.

Absorbenty a nástroje pro prevenci a odstraňování rozlití podle kategorie