SkipNavLinkText
menu

Spolehlivé značení potrubí splňující
požadavky normy ISO 20560

Jasně identifikujte potrubí pro lepší
bezpečnost práce

Získejte průvodce o značení potrubí

Značení potrubí schválené podle normy ISO 20560


Značení potrubí podle normy ISO 20560 jsou světově uznávaná. Použitím značení potrubí v souladu s normou ISO 20560 se zvýší bezpečnost ve vašem závodě.

Toto značení potrubí je kombinací 2 barevných zón:

  • základní identifikační barevné zóny, do které můžete uvést název obsahu a další bezpečnostní informace, jako je tlak, teplota a další volitelné parametry
  • bezpečnostní barvy, která vizuálně upozorňuje na zvýšené riziko pomocí varovné bezpečnostní značky podle nařízení GHS/CLP nebo normy ISO 7010.
 

Barevné schéma a výstražné symboly


Barvy

Obsah potrubí Barva
Běžná identifikace
Voda zelená
Vzduch modrá
Plyn v plynné nebo kapalné formě šedá
Kapaliny nebo fixní materiály černá
Zásady fialová
Kyseliny oranžová
Hasivo červená
Bezpečnostní
Nebezpečné látky žlutá

Výstražné symboly

V Evropské unii se vyžaduje, aby byly nebezpečné látky označeny příslušnými symboly GHS/CLP, aby byly nebezpečné látky identifikovány a uživatelé o příslušných nebezpečích informováni. Lze přidat i další vhodné symboly, např. varovný symbol horkých povrchů podle normy ISO 7010. Příslušné symboly by měly být seskupeny na jedné straně a vyobrazeny na žlutém bezpečnostním barevném pozadí.

Rozměry


Jednotlivé značení potrubí* Značení s náhledem 360°* Min. průměr potrubí (mm) Max. průměr potrubí (mm) Šířka při základní barvě (mm)**
A, A-Y A360, A360-Y 0 50 85
B, B-Y B360, B360-Y 51 100 85
C, C-Y C360, C360-Y 101 150 85
D, D-Y D360, D360-Y 151 300 120
E, E-Y E360, E360-Y 301 500 120
H, H-Y H360, H360-Y 500 3000 200

* Styl A (360): Jednobarevné značení potrubí bez žluté bezpečnostní barvy.
  * Styl A (360) – Y: Značení potrubí se základní identifikační barvou + žlutá bezpečnostní barva.

** Šířka při základní identifikační barvě: min. šířka stanovená normou.