SkipNavLinkText
menu

Vysoce efektivní zasílání a instalace zdravotnických prostředků s etiketami s kódem RFID

Případová studie

Etikety RFID

Díky vlastním etiketám s kódem RFID mohou být výrobcem stroje zdravotnické prostředky zasílány a instalovány rychleji.

Výzva: Významné zvýšení efektivity logistiky

Výrobce stroje chtěl zvýšit úroveň služeb zákazníkům a současně snížit náklady. Společnost hledala partnera, který by jí pomohl implementovat řešení na podporu rychlých a kompletních zásilek zdravotnických prostředků a zvýšit rychlost instalace v nemocnicích.

Řešení: Sledování a trasování zásilek a instalace pomocí vlastních etiket s kódy RFID

Společnost Brady představila společně s partnerem kompletní a efektivní řešení logistiky na bázi technologie RFID. Společnost Brady nabídla etikety s kódy RFID a tiskárny s funkcí „tiskni a programuj“ a náš partner nabídl přizpůsobitelný software a skenery.

Společnost Brady vybrala svou etiketu s kódem RFID L-2588-26B a velikost každé etikety přizpůsobila na požadovaný formát A5. Byla integrována vhodná vložka RFID, která nabízí dosah čtení až 10 metrů, a každá etiketa byla vybavena akrylovým lepidlem. Zákazník může etikety programovat a tisknout pomocí tiskáren pro tisk a programování kódů RFID dodaných společností Brady. Ke každému balení součástí zdravotnického prostředku jsou při jeho vychystávání ve skladu výrobce stroje přidávány etikety. Díky tomu již není nutné pro identifikaci každé součásti zachovávat linii viditelnosti a identifikace je možná z větší vzdálenosti.

Brány skenerů RFID každé balení součástí kontrolují podle seznamu nákladu v systému ERP našeho zákazníka. Chybné součásti jsou snadno odfiltrovány a systém upozorní i na jakékoli chybějící kusy a potvrdí kompletní zásilku.

rfid label
scanner

Při příjezdu ke koncovému uživateli nebo kamkoli v logistickém řetězci je kompletnost nákladu rychle zkontrolována projitím kolem nákladního vozidla se skenerem RFID. Balení součástí se vykládají efektivněji, protože etikety RFID a vlastní software nabízejí pokyny, kam musí být jejich obsah umístěn. Díky tomu mohou montážní pracovníci během vykládky balení součástí efektivně organizovat.

Přes software rovněž etiketa RFID na každém balení součástí navádí ohledně správného pořadí instalace. Bezkontaktní upozornění pomáhají najít i ta nejmenší balení součástí, nutná k tomu, aby byl nový zdravotnický prostředek nemocnice v provozu rychle a rozhodně.

Výsledky: Zdravotnické prostředky v provozu rychleji díky vlastním etiketám s kódy RFID

Zdravotnické prostředky jsou nyní v nemocnicích zprovozňovány díky technologii RFID rychleji. Zvýšení efektivity začíná tím, že pomáhají zajistit kompletnost zásilek balení součástí zdravotnických prostředků do jakékoli nemocnice na světě. Montážní firmy již nepotřebují vizuální dokumentaci stovek balení součástí a místo toho se mohou spolehnout na bezkontaktní detekci řízenou vlastním softwarem a skenery RFID, a na etikety RFID tisknutelné na místě.