SkipNavLinkText
menu

Rychlejší identifikace vlaků v terénu pomocí RFID etiket

Příklad případu

Etikety RFID

Železniční osobní a nákladní přepravci mohou zvýšit dobu využitelnosti lokomotiv a vagonů snadným označením součástí vlaku RFID etiketami a použitím skenerů.

Výzva: Zvýšit rychlost identifikace vlaků

Kontrola součástí vlaků v terénu je v mnoha případech stále ještě prováděna ručně, což znamená najít a zapsat čísla vagonů a dílů, která mohou být špatně čitelná. Zvýšení rychlosti identifikace vlaků je důležité, aby byla možná rychlejší proaktivní i preventivní údržba, která následně zabraňuje zpožděním cestujících i nákladů.

Řešení: RFID etikety, ruční a pevné skenery

Vagony, lokomotivy a jejich díly lze identifikovat spolehlivými a plně přizpůsobitelnými RFID etiketami. Mohou být vyrobeny z polyesteru, který drží a zůstává čitelný i v náročném a venkovním prostředí. Pro optimální spolehlivost pro specifické použití jsou k dispozici i jiné materiály.

Plně přizpůsobitelné etikety RFID

Společnost Brady může poskytnout své přizpůsobitelné UHF RFID etikety L-2588-26C s dosahem čtení až 11 metrů. K dispozici jsou i RFID etikety L-2588-25B UHF na kovu, které mají při připevnění na kovové povrchy dosah čtení 3 metry. Dále může společnost Brady dodat etikety HF nebo NFC a RFID etikety na kovu, které lze číst jen zblízka.

rfid label

Rychlejší údržba pomocí RFID etiket a ručních skenerů

RFID etikety mohou každému vagonu nebo dílu poskytnout jedinečný, standardizovaný identifikátor, který lze pomocí UHF RFID skeneru odečítat na dálku nebo pomocí nejnovějších chytrých telefonů s technologií NFC zblízka. Tento identifikátor lze přes software pro správu majetku propojit s ERP systémem společnosti. Díky tomu budou mít týmy údržby rychlý přístup j historii jakéhokoli dílu, počtu najetých kilometrů, technické dokumentaci, kódu pro opakované objednávky a k jakýmkoli informacím, které potřebují pro rychlé odvedení perfektní práce.

Software může pro ještě rychlejší nalezení dílů vysílat upozornění při přiblížení.

Lze zabránit chybám souvisejícím s ručním opisováním výrobních čísel nebo jiných označení. Na ručních skenerech může být okamžitě k dispozici příslušná dokumentace a zásahy lze snadno přidávat do historie údržby majetku. Pro preventivní údržbu lze podobný majetek stejného druhu a modelu nebo vyrobený ve stejné šarži rychle zvýraznit. Pro týmy údržby mohou být snadno dostupné kroky pro řešení problému, takže mohou zasáhnout ještě rychleji.

Tiskněte a programujte RFID etikety na vašem pracovišti

RFID etikety přesto mohou zahrnovat lidsky čitelný a datový kód matrice. Jsou k dispozici tiskárny, které dokáží v jednom kroku na jakémkoli místě tisknout a programovat UHF RFID nebo HF NFC RFID etikety.

Výsledek: Rychlejší identifikace vlaků pomocí RFID etiket a skenerů

Pro identifikaci součástí vlaků a vagonů nebo lokomotiv, které vyžadují servis již týmy údržby nemusí vizuálně kontrolovat identifikační číslo vagonu nebo dílu. Lze je naskenovat na dálku a všechny potřebné informace o údržbě jsou okamžitě přístupné. Do historie údržby vagonu lze přidávat údaje o zásazích a vagony podobného typu mohou být označeny pro efektivní preventivní údržbu.