SkipNavLinkText
menu

Automatické dodržování předpisu o GHS/CLP
ve třech jazycích na 1 etiketě

Případová studie

Velký prodejce automobilů dokáže rychle přebalovat a značit 800 různých výrobků plně v souladu s legislativou o GHS/CLP pomocí trojjazyčných etiket, díky čemuž svým zákazníkům poskytuje optimální podporu.

Výzva: Automatizovat trojjazyčné značení CLP

Velký prodejce automobilů v různých objemech přebaluje přibližně 800 různých výrobků, které musí splňovat legislativu EU o klasifikaci, označování a balení nebezpečných látek (CLP/GHS). Prodejce automobilů potřeboval nástroje pro rychlé, bezproblémové a operativní značení přebalovaných výrobků etiketami. Společnost potřebovala, aby byly na jedné etiketě CLP každého výrobku uvedeny 3 jazyky.

Řešení: Vlastní naprogramovaná databáze s automatickým tiskem etiket

Spolu se specializovaným distributorem společnost Brady okamžitě pochopila, že oficiální věty o nebezpečnosti CLP ve 3 jazycích na jedné etiketě budou vyžadovat vývoj vlastního produktu. Stávající software pro značení CLP neumožňuje na jedné etiketě tisk více než 2 jazyků.

Na žádost zákazníka provedla společnost Brady reorganizaci své stávající databáze CLP a začlenila ji jako výchozí bod pro automatizované řešení značení. Odborníci společnosti Brady napsali speciální software, který po zadání kódu výrobku zákazníka tiskne etikety CLP plně odpovídající předpisům po 1 kliknutí. Pro tisk etiket ve správných velikostech a formátech pomohli technici společnosti Brady nainstalovat 4 tiskárny etiket BBP12, které jsou připojeny ke 2 pracovním stanicím.

Společnost Brady rovněž doplnila kompletní administrativní podporu chráněnou heslem, aby mohli správci CLP etikety do databáze snadno přidávat, odstraňovat je a aktualizovat. Informace ve velké databázi CLP, obsahující více než 1000 záznamů, pomáhají snadno zlepšovat nebo kontrolovat automatické, speciální nástroje pro vyhledávání chyb. Jakékoli prázdné pole nebo neúplné informace v databázi, které by mohly mít za následek, že etiketa optimálně nesplňuje legislativu EU, změní barvu tlačítka tisku v rozhraní tisku softwaru v provozu na šedou. Nastane-li tato situace, umožňují jasné chybové zprávy administrativní podpoře rychle reagovat a rychle vytisknout bezchybnou etiketu.

BBP12

Výsledky: Rychlý a trojjazyčný tisk etiket splňující předpisy jedním kliknutím

Velký prodejce automobilů může rychle přebalovat a značit 800 různých výrobků, plně v souladu s legislativou o GHS/CLP pomocí vlastní databáze, softwaru pro tisk etiket a 4 tiskáren etiket BBP12 dodaných společností Brady. Na každé etiketě jsou uvedeny 3 jazyky. Díky tomu může prodejce automobilů snadno a rychle poskytovat relevantní informace o výrobcích všem jeho zákazníkům v jejich vlastním jazyce.