SkipNavLinkText
menu

12krát rychlejší sledování a dohledávání
krevních vzorků pomocí RFID etiket

Případová studie

RFID etikety RFID skenery

Výrobce a poskytovatel služeb pro odběry krve koncových uživatelů používá RFID etikety pro 12ti násobné zrychlení procesů sledování a dohledávání.

Výzva: Optimalizovat sledování a dohledávání

Výrobce a poskytovatel služeb pro prostředky pro odběr krve z prstu potřeboval zautomatizovat proces sledování a dohledávání, aby byl schopen zpracovávat rostoucí toky krevních vzorků zasílaných čím dál větším počtem zákazníků. Vzorky se odebírají do zkumavek, které se pro testování odesílají různým partnerům s laboratořemi po celém světě. Aby byl náš zákazník schopen sledovat každý vzorek, potřeboval automatizované řešení spojené se stávajícím systémem ERP.

Řešení: RFID etikety, tiskárna, software a skener

lab vials
RFID nordic id

Společnost Brady Worldwide Inc. dodala UHF RFID etikety B-7425, software pro design etiket, tiskárnu pro tisk a kódování RFID etiket a skenovací box pro kontrolu přesnosti zásilek.

UHF RFID etiketa B-7425 se vyrábí z polypropylenu a zůstává přilepena na povrchu zkumavek. Díky svým rozměrům 45 x 30 mm dokonale vyhovuje zkumavkám na krev. Etiketa obsahuje UHF RFID anténu, která poskytuje dosah čtení do 6 metrů. Po přijetí od koncového uživatele je každá krevní zkumavka je označena.

Dodali jsme i software pro software pro design etiket a tiskárnu RFID, které našemu zákazníkovi umožňují tisknout a kódovat všechny RFID etikety na jeho pracovištích. Kód v RFID čipu generuje ERP systém zákazníka přes vlastní softwarové propojení vytvořené techniky společnosti Brady. Našemu zákazníkovi umožňuje realizovat plnou sledovatelnost, aniž by byly sdíleny citlivé osobní údaje.

Před odesláním zásilky zkumavek s krví do partnerské laboratoře k analýze se zásilka umístí do speciálního „boxu na zásilky“ vybaveného pevnými RFID skenery AR 62. Naskenované údaje se zobrazují na boxu na zásilky a odesílají se do ERP systému zákazníka, kde se označuje, které zkumavky s krví budou odeslány.

Výsledek: Integrované sledování a dohledávání krevních vzorků

Naše řešení poskytuje integrovaný systém sledování a dohledávání krevních vzorků, který zaměstnancům umožňuje snadný přístup k údajům o zásilkách. Eliminuje lidskou chybu a snižuje množství manuální práce, takže podle zpráv zákazníka je řešení pro sledování a dohledávání 12x rychlejší než ruční skenování čárových kódů. Není nutná přímá viditelnost, což umožňuje rychlejší a pravidelnější kontroly zásob. Kontrola a sledování zásilek je nyní mnohem snadnější a mnohem účinnější, přičemž údaje o sledování zásilky jsou dostupné po několika kliknutích.