menu

Identify pipes in any facility anywhere

Pipe markers for every environment

Dokážeme označit jakékoli potrubí v libovoném závodě kdekoli na světě, snižovat tak počet nehod a zvyšovat efektivitu. K dispozici jsou značky na potrubí ve třech kvalitativních úrovních. Lze je plně přizpůsobit tak, aby obsahovaly všechny informace o látce v potrubí, směr toku média i hazardní znaky.

Snižte počet nehod, zvyšte efektivitu

Jasně viditelné a čitelné značky potrubí, které označují obsah potrubí a směr toku, pomohou zvýšit efektivitu údržby při hledání potrubí, které vyžadují servis, i ventilů, které musí uzavřít. Značky potrubí vedle zvyšování efektivity pomáhají vyhnout se nehodám tím, že varují zaměstnance, dodavatele a první reagující na nebezpečný obsah potrubí.

Odolná identifikace potrubí v jakémkoli prostředí

Značky na potrubí snižují počet nehod na pracovištích a zvyšují efektivitu, protože zůstávají připevněné a čitelné. Na základě testování v našich interních laboratořích pomocí standardizovaných testovacích metod nabízíme značky na potrubí pro interní, externí i extrémní prostředí s odolností vůči vnějším klimatickým vlivům v náročném prostředí až na dobu 10 let.

Popis na přání

Můžeme dodat potrubí v libovolné barvě s jakýmkoli potiskem, které přesahují omezující řešení, která pouze ukazují povinné bezpečnostní informace.

Povinné bezpečnostní informace*

  • směr toku
  • GHS/CLP symboly
  • popis obsahu potrubí

    *ve většině národních norem & regulací

Další detaily 

  • popis obsahu potrubí v dalším jazyce
  • P&ID informace
  • ze zdroje X do cíle Y
  • QR kód pro elektronické rozeznání

Lze zahrnout i další nebo doplňující informace!

Příklad designu potrubního značení

pipe marker