Skip to Main Content
menu

Identify pipes in any facility anywhere

Pipe markers for every environment

Dokážeme označit jakékoli potrubí v libovoném závodě kdekoli na světě, snižovat tak počet nehod a zvyšovat efektivitu. K dispozici jsou značky na potrubí ve třech kvalitativních úrovních. Lze je plně přizpůsobit tak, aby obsahovaly všechny informace o látce v potrubí, směr toku média i hazardní znaky.

Snižte počet nehod, zvyšte efektivitu

Jasně viditelné a čitelné značky potrubí, které označují obsah potrubí a směr toku, pomohou zvýšit efektivitu údržby při hledání potrubí, které vyžadují servis, i ventilů, které musí uzavřít. Značky potrubí vedle zvyšování efektivity pomáhají vyhnout se nehodám tím, že varují zaměstnance, dodavatele a první reagující na nebezpečný obsah potrubí.

Odolná identifikace potrubí v jakémkoli prostředí

Značky na potrubí snižují počet nehod na pracovištích a zvyšují efektivitu, protože zůstávají připevněné a čitelné. Na základě testování v našich interních laboratořích pomocí standardizovaných testovacích metod nabízíme značky na potrubí pro interní, externí i extrémní prostředí s odolností vůči vnějším klimatickým vlivům v náročném prostředí až na dobu 10 let.