SkipNavLinkText
menu

Příklad z praxe

Systém Lockout/Tagout pro více pracovišť ve velké společnosti vyrábějící nápoje

Výroba nápojů může zahrnovat i použití leptavých chemických látek, jako jsou kyselina fosforečná a 4-methylimidazol. Ve složitém potrubním systému se mohou vyskytovat nebezpečné nebo dusivé plyny, jako je oxid uhličitý a ozon, stejně jako další látky, které mohou představovat chronické nebo akutní nebezpečí. Používání chemických látek v různých fázích zpracování a přísad do potravinářských výrobků i nápojů se v posledních desetiletích podstatně zvýšilo a zásahy údržby se tomu musely přizpůsobit.

Kromě toho došlo zvyšováním úrovně mechanizace a robotizace k rostoucímu počtu velkých, automatizovaných strojů s velkým počtem pohybujících se částí.

Pro zásahy údržby a čištění se musí obsahy potrubí a pohybující se části strojů neutralizovat, aby zaměstnanci nebyli vystaveni nebezpečným látkám nebo zachyceni do silného strojního zařízení. Přestože mají stroje, kdykoliv je to možné, ochranné kryty, mnohé z těch, které se používají v tomto sektoru, mají nebezpečné pohybující se části, na které se odpovídající ochranné kryty neinstalují snadno.

V zájmu bezpečného provozu se stalo nezbytností vypnout napájení ještě před tím, než se dotknete i té nejmenší pohybující se části jakéhokoli stroje. Pracovníkům obsluhy se rovněž doporučuje, aby při řešení technických problémů raději
přivolali kvalifikované mechaniky, než aby se je snažili odstranit sami.

Různorodost strojů a potrubí, která je nutno ve společnostech vyrábějících nápoje pravidelně udržovat, vyžaduje, aby měly několik specializovaných týmů zaměstnanců a dodavatelů, kteří musí být pro bezpečné provádění servisu strojů vybaveni správnými nástroji.

Problém

Velký pivovar s několika závody potřebuje pro zvýšení bezpečnosti během údržby řešení k odpojení strojních zařízení a zajištění zdrojů nergie a potrubních ventilů ve vypnuté poloze. Zákazník požaduje, aby bylo toto řešení realizováno ve všech závodech pro velký počet týmů, včetně specializovaných zaměstnanců a dodavatelů.

SafeKey

Řešení

Společnost Brady navrhuje zavedení kompletního řešení Lockout/Tagout s jedinečnými a inovačními visacími zámky SafeKey, které nabízejí až o 700 % více kombinací zámků a klíčů než tradiční bezpečnostní visací zámky.

Visací zámky SafeKey mají jedinečný a inovační mechanizmus zamykání, který nabízí více než 100 000 kombinací klíčů a zámků. Díky zámkům SafeKey je možné používat větší sady jedinečných kombinací klíčů a zámků s hlavními klíči pro více vedoucích týmů a jedním generálním klíčem pro vedoucího BOZP společnosti, který je otevře všechny.

V systému Lockout/Tagout, prověřeném bezpečnostním postupu pro zásahy do strojů a údržbu, platí zlaté pravidlo, že zámek po dokončení údržby odstraňuje odborník, který práci provádí. Tím se zabrání předčasné aktivaci zdrojů energie a potrubních ventilů, které by mohly způsobit vážná zranění. Toto pravidlo mohou překročit jen vedoucí týmu a odborníci vybraní ředitelem, a to po důkladné kontrole podle popisu v bezpečnostních postupech společnosti.

Společnost Brady může pro každého příslušného zaměstnance dodat zámky s nezaměnitelnými klíči. Tyto zámky nedokáže otevřít žádný z kolegů ve společnosti, s výjimkou vedoucího týmu s hlavním klíčem nebo vedoucího BOZP společnosti, který má generální klíč. Díky vysokému počtu kombinací zámků a klíčů můžeme vybavit desítky týmů různými zámky SafeKey s nezaměnitelnými klíči, které lze otevřít hlavním klíčem jejich vedoucího týmu.

Vypracovat plán klíčů, který obsahuje všechny kódy klíčů a zámků, vám pomohou odborníci na systém Lockout/Tagout společnosti Brady. Tím se zajistí, že žádné 2 zámky nikdy nebudou stejné, ani po objednání dalších zámků SafeKey.

Společnost Brady může navíc dodat svůj bezpečnostní software LINK360, do kterého mohou příslušné osoby ve všech závodech zapisovat, upravovat, schvalovat, tisknout nebo digitálně přistupovat ke specifickým postupům systému Lockout/Tagout strojů.

Výsledek

Když provádějí specializované týmy zásah do stroje, členové týmu mají nyní sami kontrolu nad vlastní bezpečností. Mohou použít specifické uzavírací zařízení a zamknout je na místě osobním visacím zámkem, aby tak zajistili zdroj energie nebo zajistili uzavření potrubí. Pokud již v oblasti pracuje jiný tým, mohou svůj visací zámek přidat na již použitý uzávěr a budou vědět, že jejich zámek může odstranit, potrubí znovu otevřít nebo jakýkoli stroj znovu uvést do provozu jen vedoucí BOZP společnosti.