SkipNavLinkText
menu

Rychle identifikujte mnoho různých
nádob na laboratorní vzorky

Případová studie

Výzva: Zvýšit rychlost značení vzorků

Středně velká zdravotní laboratoř provedla analýzu svého procesu manipulace se vzorky s cílem zvýšit provozní efektivitu. Výzkumní pracovníci shodně zjistili, že tráví příliš mnoho času identifikací a značením vzorků. Proces zahrnoval přepisování informací, často do několika tiskových systémů, protože nebylo příliš jasné, který systém dokáže vytisknout pro konkrétní typ nádoby na vzorky optimální etikety.

Řešení: Jedna snadno použitelná přesná tiskárna pro značení jakéhokoli vzorku

Společnost Brady Worldwide nabízí tiskárnu průmyslových etiket BradyPrinter i5300, řešení identifikace šetřící čas, které rekordní rychlostí vytiskne přesné a spolehlivé etikety na jakoukoli nádobu s laboratorními vzorky.

Tiskárna BradyPrinter i5300 tiskne přesné etikety na destičky, vialky a zkumavky všech příslušných velikostí, včetně etiket na zátky vialek, aniž by docházelo ke ztrátám materiálu. I tisky nejdrobnějších etiket nabízejí vynikající čitelnost díky vynikajícímu renderování písma při rozlišení 600 dpi. Nastavení a kalibrace tiskárny je automatické díky inteligentním čipům ve speciálních spotřebních materiálech etiket, které lze v souladu s naším principem „vlož-zajisti-vytiskni“ snadno vkládat. Díky tiskárně BradyPrinter i5300 mohou výzkumní pracovníci vložit nový typ etikety a vytisknout si první etikety do 20 sekund bez jakéhokoli ručního snímače, seřízení tepla nebo rychlosti tisku. Tiskárna má také jasnou barevnou obrazovku, která zobrazuje intuitivní, snadno použitelnou navigaci spolu s výukovými ukázkami pro uživatele.

Každý typ etikety, který lze vložit do tiskárny BradyPrinter i5300, byl interně testován v laboratořích společnosti Brady Worldwide i zákazníky po celém světě. Společnost Brady Worldwide nabízí etikety pro každý typ nádoby na vzorky, které drží a zůstávají čitelné i po zpracování s laboratorními chemickými látkami, v autoklávech a za podmínek skladování, včetně skladování v mrazicích boxech a tekutém dusíku.

Identifikaci některých nádob se vzorky lze dále automatizovat pomocí aplikací pro design etiket sady Brady Workstation. Data z laboratorních systémů LIMS nebo ERP lze odebírat a zadávat automaticky jako sériová čísla, čárové kódy nebo kódy QR do příslušných šablon etiket, které jsou připraveny pro tisk pomocí tiskárny BradyPrinter i5300. Díky obousměrné komunikační technologii mezi spotřebním materiálem etiket, tiskárnou a aplikacemi pro design etiket tiskárna dokonce uživatele upozorní, pokud je vložena nesprávná velikost etikety.

Tiskárna i5300
Etikety pro laboratoře i5300

Výsledky: Rychlé a bezchybné značení nádob na vzorky

Výzkumní pracovníci nyní mohou rychle tisknout spolehlivé etikety, které dokonale odpovídají jejich nádobám na vzorky, buď z barevného intuitivního rozhraní tiskárny, nebo z laboratorního systému LIMS. Výměna spotřebních materiálů je snadná a rychlá. Tiskárna rozezná každý typ etikety, a když je třeba vložit jiný typ role etiket pro tisk etikety potřebné k identifikaci specifického typu vzorku, vyšle varovný signál.